PRIVACY VERKLARING R&G Beveiliging B.V.

R&G Beveiliging B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan de Assumburg 73 i, 1081 GB te Amsterdam, hierna te noemen “R&G” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar relaties en verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert R&G u over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door R&G worden geleverd.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
R&G is een beveiligingsbedrijf gericht op het elektronisch beveiligen van woonhuizen en MKB. R&G biedt oplossingen om inbraak, brand en (medische)panieksituaties te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Uw persoonsgegevens worden door R&G verwerkt om uw vraag via telefoon of e-mail, over een product of dienst te beantwoorden, voor het aangaan en uitvoeren van beveiligingsovereenkomsten ter zake brand-/en inbraakbeveiliging en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Artikel 2 Doorgifte aan derden
R&G geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) de doorgifte geschiedt aan derden waarmee een overeenkomst gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens (verwerkersovereenkomst);
b) op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
R&G maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
In het geval u met R&G een relatie heeft, is na schriftelijk verzoek de mogelijkheid persoonlijke gegevens in te zien. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@rengbeveiliging.nl of brief(kaart) naar; Postbus 76184 - 1070 ED Amsterdam. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Artikel 5 Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die R&G verwerkt voor het bedienen van haar klanten. 

Artikel 7 Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het gedurende een bepaalde periode bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om opgedragen werkzaamheden goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.